.
بوسه های تو
گنجشککان پر گوی باغند
و تنت
رازی ست جاودانه
که در خلوتی عظیم
با منش در میان می گذارند 

تن تو آهنگی ست 
و تن من کلمه ئی ست که در آن می نشیند
تا نغمه ئی در وجود اید :
سرودی که تداوم را می تپد 

در نگاهت همه مهربانی هاست :
قاصدی که زندگی را خبر می دهد 
و در سکوتت همه صداها :
فریادی که بودن را تجربه می کند.
"احمد شاملو"

منبع اصلی مطلب : سقوط آزاد
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : احمدشاملو